Όροι Χρήσης

Σας ενημερώνουμε ότι η επιχείρηση με την επωνυμία Θεοδωρίδης Ι & Σια Ελαστικά ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στη ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ, ΣΕΡΡΕΣ 620 47 είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και φέρει την ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ο σκοπός της συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων με την παραπάνω φόρμα εγγραφής είναι η διαχείριση της ενημέρωσης του πελάτη και η τήρηση αρχείου όλων των πελατών της μονάδας ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία μαζί τους. Τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι περιορισμένα και περιλαμβάνουν μόνο: α) Όνομα, β) Επίθετο,γ) διεύθυνση email και δ) Αριθμό τηλέφωνου. Η νομική βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία είναι σύμφωνα με τον Γενικός Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για τα προσωπικά δεδομένα. Ως εκ τούτου, αν δεν επιθυμείτε να παρέχετε τα παραπάνω δεδομένα, δεν θα είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών μας. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 6 Μήνες. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή την εναντίωση σε αυτήν, όπως και το δικαίωμα φορητότητα. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Κηφισίας 1-3, 11523, Τηλ. 2106475600, φαξ: 2106475628, email: [email protected]). Εάν έχετε ερωτήσεις ή αντιρρήσεις σχετικά με την πολιτική μας προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση: [email protected]